Siirryimme käyttämään hakelämpöä molemmilla tiloillamme.

Hakelämmitys toimii kuten pellettilämmityskin, termostaatin ohjaamana lähes automaattisesti, mutta vaatii eri laitteet ja polttoaineen tuhkapitoisuuden takia yleensä enemmän huoltoa. Myös polttoaineen logistiikka eroaa verrattain suuren tilantarpeensa takia.

Toimintaperiaate

Lämmityslaitteisto voidaan sijoittaa kiinteään rakennukseen tai lämpökonttiin, josta jakelu voidaan tehdä useaankin kohteeseen.

Hakelämmitysjärjestelmä toimii pääpiirteiltään samoin kuin pellettilämmityskin, termostaatti ohjaa syöttöruuvin toimintaa lämmöntarpeen perusteella. Hakelämmitys vaatii siilon lisäksi välivarastointi tilaa joko valmiille hakkeelle tai haketettavalle rangalle. Hakesiiloon asennetaan yleensä pohjapurkain, jotta polttoaine saadaan liikkumaan siirto/syöttöruuville. Hake vaatii pellettiä järeämmät siirtolaitteet ja polttoineen kosteuden vuoksi väljemmät kattilat.

Hakeen tuhkapitoisuus on moninkertainen pellettiin verrattuna, joten varsinkin suurempiin hakelämpölaitoksiin asennetaan ylensään automaattisen tuhkanpoiston laitteet. Tuhkaa voidaan käyttää esim. metsälannoitteena.

Hakkeen polttimessa eli stokerissa säilyy lepojaksojen aikana pieni kytö, josta tuli syttyy uudelleen kun polttoainetta aletaan syöttää palopäähän. Pitkien lepojaksojen jälkeen, esim. kesäisin, stokerin voi joutua sytyttämään käsin kun kytö kerkiää sammua.